Inleiding

We geven het beleid van de gemeente vooral vorm binnen de programma’s. Om de ambities te realiseren is een organisatie nodig van mensen en middelen. De paragraaf bedrijfsvoering schetst de manier waarop de organisatie hieraan invulling heeft gegeven en welke instrumenten daarvoor zijn ingezet.