Wat hebben we bereikt?

11. Gezonde financiële huishouding

De gemeente Lingewaard heeft een gezonde financiële huishouding. We hebben een constant sluitende meerjarenbegroting en met onze weerstandscapaciteit kunnen we de financiële consequenties van risico's opvangen.

Beleidsdoelen en prestaties