Werkelijke sterkte 31/12

aantal
personen

aantal
fte

Loonkosten

Directie

3

3,00

409.585

Staf/Control

6

5,72

502.913

Team Sociaal Beleid

12

10,69

748.677

Team Ruimtelijk Beleid

14

12,14

914.705

Team Projectrealisatie

18

15,06

1.088.513

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

18

17,78

1.078.830

Team Technisch Wijkbeheer

26

25,30

1.322.080

Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving

14

13,08

937.783

Team Klantcontactcentrum

23

16,79

886.755

Team Werk & Inkomen

31

28,00

1.640.184

Team Wet Maatschappelijke Ondersteuning / Jeugd

31

27,10

1.712.621

Team Juridische zaken, Inkoop & Financiën

24

20,53

1.481.229

Team Bestuurs- en Managementondersteuning

16

11,98

689.433

Tean Informatievoorziening

21

18,74

1.044.575

Team Personeel & Organisatie

14

12,80

912.148

Griffie

3

2,89

253.008

Gemeenteraad

29

0,00

478.652

College van B&W

5

0,00

549.190

Voormalig wethouders

26

0,00

327.087

Ambtenaren Burgerlijke stand

6

0,00

18.121

340

241,60

16.996.089