H. Optimale huisvesting & facilitaire dienst

In 2016 hebben we onderzocht hoe beveiliging en veiligheid nog beter kan. Vervolgens hebben we een plan opgesteld dat in 2017 wordt uitgevoerd. In het plan gaat veel aandacht uit naar het verbeteren van de veiligheid van medewerkers. Vooral het plaatsen van extra toegangssluizen om ongenode gasten geen toegang te verschaffen tot de kantoorruimte, zal hiertoe bijdragen.
Het afgelopen jaar waren er geen incidenten waarbij het interventieteam in actie moest komen. Wel trad het interventieteam een paar keer op verzoek preventief op. Dit leidde niet tot verdere actie. Tijdens de jaarlijkse training stond zelfverdediging bij lichamelijke agressie centraal.

We hebben ook onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit en het klimaat in het gemeentehuis. Dit gaf een positief beeld. De aanbeveling om de luchtstromen beter te regelen is opgepakt.

De ondersteuning naar de raad is vlekkeloos verlopen. We hebben het gewenste serviceniveau behouden. Daarnaast hebben we complimenten gehad op de verzorging van vergaderingen, recepties en ontvangsten. Ook is de nieuwe aanpak tijdens de doorkomst van de Nijmeegse vierdaagse goed bevallen.

In 2016 is een start gemaakt met kijken hoe de gemeentelijke huisvesting kan meebewegen met de veranderingen binnen de organisatie. De adviezen zijn in het eerste kwartaal van 2017 klaar.

De aanbestedingen in 2016 betroffen catering, drukwerk en beveiliging. De leverancier van drukwerk en personeel aan de receptie blijft hetzelfde. Voor catering is vanaf 1 januari een nieuwe leverancier gevonden.