Inwoners

2014

2015

2016

31-12-2016

Aantal inwoners (per 1 januari)

:

45.776

45.789

45.937

46.188

Inwoners < 20 jaar

:

11.037

10.924

10.875

10.823

Inwoners > 64 jaar

:

7.951

8.376

8.736

9.080

Personen met een uitkering (WWB-IOAW-IOAZ)

:

440

452

447

445

Aantal leerlingen per 1 oktober:

- basisonderwijs

:

4.527

4.327

4.243

4.144

- speciaal basisonderwijs

:

233

218 *

196

221

- voortgezet onderwijs

:

2.685 *

2.700 *

2.723

2.730

Fysiek

2014

2015

2016

31-12-2016

Oppervlakte gemeente

:

6.914

ha

6.914

ha

6.914

ha

6.914

ha

Oppervlakte land

:

6.196

ha

6.196

ha

6.196

ha

6.196

ha

Oppervlakte water

:

718

ha

718

ha

718

ha

718

ha

Aantal woonruimten (per 1 januari)

:

19.285

19.217

19.423

19.638

Lengte van wegen**

:

367

km

369

km

340

km

340

km

Oppervlakte openbaar groen (excl. sportvelden)

:

225

ha

228

ha

245

ha

246

ha

** De lengte van wegen is per 31-12-2015 een stuk lager omdat dit alleen de wegen zijn die in onderhoud zijn bij de gemeente en niet de provinciale wegen die wel op ons grondgebied liggen.