Wat hebben we bereikt?

4. Economisch en maatschappelijk profijt van bedrijvigheid

Merkbaar is dat de economie zich herstelt. De geactualiseerde bestemmingsplannen hebben flexibeler regels voor nieuwe functies en bebouwing op bedrijventerreinen. Zo zijn we voorbereid op het bedienen van initiatieven voor vestiging of uitbreiding van bedrijven

Beleidsdoelen en prestaties