De onderstaande overzichten geven het verloop gedurende het jaar weer.

In de paragraaf Grondbeleid wordt een inhoudelijke toelichting per exploitatie gegeven.

Voorraad bouwgronden

Boek-
waarde
31-12-2015

Mutatie
1-1-206

Boek-
Waarde
1-1-2016

Mutatie
2016

Boek-
waarde
31-12-2016

Projecten in exploitatie:

Industrieterreinen:

G.040 Agropark, Huissen

4.059.661

0

4.059.661

229.979

4.289.639

G.043 Pannenhuis II

8.677.141

0

8.677.141

268.728

8.945.868

G.045 Houtakker II

928.234

0

928.234

72.856

1.001.090

G.090 Herontwikkeling veilingterrein Bemmel

4.826

-4.826

0

0

0

13.669.862

-4.826

13.665.036

571.562

14.236.598

Glastuinbouw:

G.073 Herstructurering glastuinbouw Huissen/Angeren

-4.193.305

0

-4.193.305

4.193.305

0

Agrarisch:

G.097 Bergerdensestraat 21, Huissen

-4.069

4.069

0

0

0

Woningbouw:

G.032 Markt 20-24, Gendt

108.110

0

108.110

19.107

127.217

G.042 Fitness Centre, Huissen

-156.195

-0

-156.195

394.091

237.896

G.044 Sancta Maria, Huissen

-55.777

55.777

0

0

0

G.047 de Halden II, Haalderen

-392.864

392.864

0

0

0

G.051 Loovelden, Huissen:

- Gronden ca.

523.724

0

523.724

0

523.724

- Gemeentelijke kosten

-770.571

0

-770.571

234.674

-535.898

G.066 de Wijngaardenier, Huissen

-26.894

26.894

0

0

0

G.078 Vleumingen (11 woningen), Gendt

1.004

-1.004

0

0

0

G.080 Groenestraat 3, Bemmel

-8.001

8.001

0

0

0

G.084 Ceres, Bemmel

-28.743

28.743

0

0

0

G.085 van Kleefstraat, Huissen

-5.056

5.056

0

0

0

G.088 Loostraat 55a-57, Huissen

-8.845

8.845

0

0

0

G.094 Burchtgraafstraat, Gendt

-108.646

108.646

0

0

0

-928.754

633.822

-294.932

647.872

352.940

Functieverandering:

G.076 Munnikhofsestraat 9, Gendt

-14.917

14.917

0

0

0

G.081 Zandvoort 21, Gendt

-6.892

6.892

0

0

0

G.083 Nevelveld, Bemmel

-18.210

18.210

0

0

0

G.089 Kamervoort 25, Angeren

-9.217

9.217

0

0

0

G.091 Munnikhofsestraat 12a, Gendt

-6.004

6.004

0

0

0

G.092 Molenwei 33, Bemmel

-5.653

5.653

0

0

0

G.093 Smidstraat 1-3, Gendt

-9.121

9.121

0

0

0

G.095 Muntstraat 11, Huissen

-13.780

13.780

0

0

0

G.096 Doornenburgsestraat 28, Gendt

-13.498

13.498

0

0

0

-97.291

97.291

0

0

0

Centrumplannen:

G.011 Loostraat, Bemmel

26.230

-26.230

0

0

0

G.098 AH, Huissen

-132.310

132.310

0

0

0

-106.080

106.080

0

0

0

Totaal in exploitatie

8.340.363

836.436

9.176.799

1.755.368

14.589.538

Projecten in voorbereiding:

Woningbouw:

G.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel

462.441

-462.441

0

0

0

Totaal voorraad bouwgronden

8.802.804

373.995

9.176.799

1.755.368

14.589.538

Voorziening afwikkeling grondexploitaties

Boek-
waarde
31-12-2015

Mutatie
1-1-206

Boek-
Waarde
1-1-2016

Mutatie
2016

Boek-
waarde
31-12-2016

Bemmel Vinex: bijdrage maatschappelijke investering

102.206

0

102.206

0

102.206

G.062 Kersentuin (Poelzicht) Angeren

2.040

0

2.040

0

2.040

G.079 Zandsehof, Huissen

6.000

0

6.000

0

6.000

G.033 Bloemstraat, Huissen

5.100

0

5.100

-1.251

3.849

G.073 Herstructurering glastuinbouw Huissen/Angeren

0

0

6.000

6.000

115.346

0

115.346

4.749

120.095

Voorziening verliesgevende projecten

Boek-
waarde
31-12-2015

Mutatie
1-1-206

Boek-
Waarde
1-1-2016

Mutatie
2016

Boek-
waarde
31-12-2016

G.011 Loostraat, Bemmel

378.300

-378.300

0

0

0

G.043 Pannenhuis II

660.800

0

660.800

-660.800

0

G.045 Houtakker II

0

0

0

28.950

28.950

Extra voorziening bedrijvencomplexen

0

0

0

3.921.881

3.921.881

G.044 Sancta Maria

25.600

-25.600

0

0

0

G.078 Vleumingen, Gendt

51.900

-51.900

0

0

0

G.042 Fitness Centre

89.200

0

89.200

96.500

185.700

G.085 v. Kleefstraat

14.600

-14.600

0

0

0

1.220.400

-470.400

750.000

3.386.531

4.136.531

Voorzieningen ingebracht in project:

Woningbouw:

G.042 Fitness Centre, Huissen

404.868

0

404.868

0

404.868

Verliezen i.v.m. rente 2005 over projecten

255.946

-13.594

242.352

0

242.352

660.814

-13.594

647.220

0

647.220

Totaal voorziening verliesgevende projecten

1.881.214

-483.994

1.397.220

3.386.531

4.783.751