Wat hebben we bereikt?

5. Plezierig leven in kernen

Veel onderwerpen die van belang zijn voor een goed leefklimaat in de kernen hebben in 2016 aandacht gehad. Vooral de dorpsontwikkelingsplannen, opgesteld door de bewoners zelf, hebben hun vruchten afgeworpen.

Beleidsdoelen en prestaties