Gemeenteraad

Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Voorzitter

Mw. M.J. Bouwmeister-Bremer

Lokaal Belang Lingewaard

Dhr. W.J. de Bruin

Lokaal Belang Lingewaard

Dhr. R.T.H.M. Derksen

Lokaal Belang Lingewaard (fractievoorzitter )

Dhr. H. Minkhorst

Lokaal Belang Lingewaard

Dhr. J.H.M. van der Welk

Lokaal Belang Lingewaard (tot 16 juli 2016)

Dhr. T. Anema

SP

Mw. C.B.P. Claassen

SP  (fractievoorzitter)

Dhr. B.J.A. Claassen

SP

Mevr. M.A.C. Janssen

SP

Dhr. ing. H.J.J. Arends

CDA (fractievoorzitter)

Dhr. H.G. Gertsen

CDA

Mw. mr. J.J.A.M. Leenders-van Heck

CDA

Mw. B.H.L. Raes

CDA

Dhr. P.B.H. Geurtz

B06-L2000

Dhr. drs. P.A.T.W. Hegeman

B06-L2000

Dhr. F.M. Schut

B06-L2000 (fractievoorzitter)

Dhr. N.T.P. Hubers

B06-L2000

Mw. mr. M.J.A. van Aalten-Janssen

lingewaard.NU

Dhr. F.H. den Houting

lingewaard.NU

Dhr. J.G.T. Janssen

lingewaard.NU (fractievoorzitter)

Dhr. B.J.W.G. van Ottele

lingewaard.NU

Dhr. T.B.M. Aaldering

VVD

Dhr. B.L. de Pauw

VVD

Dhr. drs. M.M. van de Woerdt

VVD (fractievoorzitter)

Dhr. drs P.M. Cuypers

D66

Dhr. A.H. Nijboer

D66

Dhr. S.J.H.G. Wannet

D66 (fractievoorzitter)

Dhr. dr. M.J.A. van den Bos

PvdA (fractievoorzitter)

Mw. L.G. Duiven

GroenLinks (fractievoorzitter)

Dhr. J.H.M. van der Welk

DL (fractievoorzitter) (vanaf 29 september 2016)

Dhr. Th.G.L. Greep

Raadsgriffier

Presidium

Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

voorzitter

Dhr. R.T.H.M. Derksen

Lokaal Belang Lingewaard

Mw. C.B.P. Claassen

SP

Dhr. ing. H.J.J. Arends

CDA

Dhr. F.M. Schut

B06-L2000

Dhr. J.G.T. Janssen

lingewaard.NU

Dhr. drs. M.M. van de Woerdt

VVD

Dhr. S.J.H.G. Wannet

D66

Dhr. dr. M.J.A. van den Bos

PvdA

Mw. L.G. Duiven

GroenLinks

Dhr. J.H.M. van der Welk

DL (vanaf 29 september 2016)

Daarnaast zijn in elke vergadering aanwezig:

Dhr. Th.G.L. Greep

Raadsgriffier

Mw. J.A.T. Mommers

Notulist

College van burgemeester en wethouders

Mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

voorzitter

Dhr. J.H.A.P. Sluiter

wethouder

Dhr. Th.W.M. Peren

wethouder

Dhr. Th. Janssen

wethouder

Mw. drs. H.W.M. Witjes

wethouder

Dhr. drs. J. Wijnia

gemeentesecretaris