Wat hebben we bereikt?

3. Leefomgeving, school en werk zijn goed bereikbaar

De bereikbaarheid van woon- en werkgebieden in onze gemeente en de bereikbaarheid van de regionale hoofdwegen vanuit die woon- en werkgebieden is verbeterd. Hierdoor kan iedereen op een veilige manier aan het verkeer deelnemen. Wij hebben in 2016 een aantal onderzoeken en evaluaties uitgevoerd als voorbereiding op nog uit te voeren maatregelen.

Beleidsdoelen en prestaties