Inleiding

De paragraaf decentralisaties gaat in op de drie decentralisaties Wet maatschappelijke ondersteuning (nieuwe Wmo), Jeugd en Participatie. Wij benoemen de nieuwe taken, het programmaplan en de financiële opgave voor onze gemeente in 2016.