Inleiding


De paragraaf grondbeleid bevat het jaarverslag bouwgrondexploitatie 2016. Per project zetten we uiteen wat we in 2016 hebben gedaan. Ook zijn enkele financiële gegevens opgenomen, zoals het verwachte eindresultaat. Bij sommige projecten hebben we de verliesvoorziening bijgesteld of hebben we verlies of winst genomen. Dit leidt tot een nieuwe stand van de voorziening verliesgevende projecten en van de Algemene Reserve Grondexploitatie.