I. Uitvoering inkoop- en aanbestedingsbeleid

In 2016 hebben we verder uitvoering gegeven om – waar mogelijk - lokale ondernemers beter te betrekken bij aanbestedingen. Hiervoor is onder andere de inkoopapp geoptimaliseerd. RID de Liemers (regionaal ICT en inkoop dienstencentrum) heeft de door ons ontwikkelde app in 2016 gekocht. De inkoopsamenwerking met Arnhem, Overbetuwe, Renkum en Rheden is gestopt door het opzetten van een bedrijfsvoeringsorganisatie door Arnhem, Renkum en Rheden.

De herziene aanbestedingswet 2012 is op 1 juli 2016 in werking getreden. We hebben de organisatie door middel van diverse bijeenkomsten geïnformeerd over de veranderingen.
In 2016 hebben Overbetuwe, Rheden en Lingewaard gezamenlijk gekozen om het elektronisch aanbesteden van meervoudig onderhandse, nationale en Europese aanbestedingen te laten verlopen via het aanbestedingsplatform van CTM (Complete Tender Management). Hiermee voldoen we aan de verplichting van de Europese commissie om Europese aanbestedingen elektronisch te laten verlopen per 1 juli 2017.