Wat hebben we bereikt?

2. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe

De doelen, taken en activiteiten uit de programma’s 1 en 2 groeien steeds verder naar elkaar toe door de omvorming in het sociaal domein die sinds 2015 plaatsvindt. Dat betekent dat het effect van programma 2 dezelfde is als die van programma 1. Namelijk: Inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente bouwen samen aan de samenleving in Lingewaard. Zo zorgen we voor een aantrekkelijk sociaal leefklimaat. Iedereen kan daarin meedoen, er is voor iedereen plaats en er is oog voor de ander.

Beleidsdoelen en prestaties