Organisatie / informatievoorziening

We hebben de liquiditeitenplanning in 2016 tweemaal volledig geactualiseerd. Hiervoor heeft de medewerker treasury regelmatig contact gehad met de diverse budgetbeheerders en budgethouders. We hebben tussentijds bekende mutaties onmiddellijk verwerkt. De liquiditeitenplanning is daarmee door het jaar heen zo actueel mogelijk gehouden.