Wat hebben we bereikt?

1. Optimale kansen om eigen talenten te ontwikkelen

Inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente bouwen samen aan de samenleving in Lingewaard. Zo zorgen we voor een aantrekkelijk sociaal leefklimaat. Iedereen kan meedoen, er is voor iedereen plaats en er is oog voor de ander. Om dit in praktijk te brengen hebben we het Beleidsplan Sociaal Domein vastgesteld met drie lijnen:

  • Gebiedsgericht werken.
  • Preventie.
  • Samenwerken.

Beleidsdoelen en prestaties