Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 2.3 Iedereen die kan werken, is aan de slag

In Lingewaard werkt iedereen die dat kan. Zo zorgt men voor een eigen inkomen, eigen zelfstandigheid en levert een bijdrage aan de samenleving.

Wat hebben we gedaan?