Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 2.1 Mogelijkheden voor deelname en ontmoeting

Het is van belang voor een samenleving dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen deelnemen aan activiteiten. Ook in 2016 hadden we een ruim aanbod van sociale voorzieningen en accommodaties met allerlei functies op sociaal, maatschappelijk, cultureel of sportief gebied. Door het afronden van de plannen voor de sociaal culturele centra beschikt elke kern nu over een dorpshuis/sociaal cultureel centrum met een groot aantal verschillende functies.

Wat hebben we gedaan?