Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 2.2 Stimuleren zelfredzaamheid

Vorig jaar is de zelfredzaamheid en de zelfwerkzaamheid van inwoners in hun sociale omgeving verder gegroeid. De ontwikkeling van leefbaarheidsplannen boden daarvoor goede kansen.Subsidies maakten het mogelijk gemaakt deze op te stellen.

Wat hebben we gedaan?