Wat hebben inwoners betaald?

In 2016 hebben we de gemeentelijke belastingen niet hoeven te verhogen. Deze hebben we alleen aangepast aan de normale verhoging van de prijzen.

Belasting

2014

2015

2016

OZB,gemiddeld per woning

431,00

437,50

429,40*

Rioolheffing,per aansluiting

201,60

217,80

233,40

Afvalstoffenheffing,vast tarief
tarief per lediging

93,00
3,30

93,00
2,80

129,50
4,00

Hondenbelasting,per hond

53,04

54,00

54,40

Toeristenbelasting,per overnachting

1,00

1,00

1,00

* De gemiddelde waarde 2016 (met waardepeildatum 01-01-2015) is met 0,2% gestegen ten opzichte van 2015 (peildatum 01-01-2014). Bij de vaststelling van de tarieven in december 2016 werd nog rekening gehouden met een stijging van 3,76%. Dit leidt tot een lagere OZB-opbrengst in 2016 t.o.v. 2015.

Meer informatie vindt u in de paragraaf Lokale heffingen.