Waar ging het geld naartoe?

Programma

Lasten
(x € 1.000)

Percentage

1

Jeugd, ontwikkeling en opleiding

12.101

11,2 %

2

Deelname aan de samenleving

33.089

30,8 %

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

833

0,8 %

4

Bedrijvigheid

9.820

9,1 %

5

Centrum, stad en dorp

795

0,7 %

6

Landschap

1.760

1,6 %

7

Wonen

3.910

3,6 %

8

Klimaat en duurzaamheid

700

0,7 %

9

Beheer en onderhoud

24.974

23,2 %

10

Inwoner en bestuur

14.390

13,4 %

11

Financiën

5.223

4,9 %

TOTAAL

107.606

100,0 %