Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 6.2 Bevorderen beleving van ons landschap

We hebben in het bijzonder gekeken naar verbetering van de mogelijkheden voor wandelen en fietsen van uit de woonkernen naar het landelijk gebied. Ook het inschakelen van bewonersgroepen via bijvoorbeeld de Gebruikersraad Park Lingezegen hebben bijgedragen aan een grotere beleving

Wat hebben we gedaan?