Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 6.1 Behouden en versterken van het karakter van ons landschap

In verschillende projecten (zie onder ‘wat hebben we gedaan’hebben we de toekomstbestendigheid en het karakter van het Betuws rivierenlandschap versterkt.

Wat hebben we gedaan?