Rekening
2016

Begroting
2016 na
wijziging

Begroting
2016
primitief

Toevoeging aan reserve:

N.v.t.

0

0

0

Onttrekking aan reserve:

N.v.t.

0

0

0

Begrotingsrechtmatigheid
In de door de raad vastgestelde begroting 2016 na wijziging is voor de lasten van programma 5 een bedrag van in totaal € 848.341 opgenomen. De werkelijke lasten komen uit op een bedrag van € 795.068 en zijn daarmee gedaan binnen de grenzen van de door de raad geautoriseerde begroting.

De werkelijke onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves zijn eveneens gedaan binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting.