Toelichting op de belangrijkste afwijkingen per prestatiedoel